Termeni și condiții

Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

  Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul, acceptați condițiile de utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări condițiile de utilizare al acestui site, nu trebuie să utilizați website-ul, conținutul sau serviciile sale.

Proprietatea Conținutului

  Proprietatea Conținutului Site-ul si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile ("Conținut") sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al The Startup Factory SRL (“Grădinița de Manageri”) sau al partenerilor Grădiniței de Manageri, cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrata și neînregistrată a Grădiniței de manageri sau a partenerilor săi.

Confidențialitate si Date cu Caracter Personal

  Societatea The Startup Factory S.R.L., cu sediul social in municipiul Iasi, alea Petre Buzatov nr. 11A județul Iasi, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J22/3204/2022, avand cod unic de inregistrare 46701938 (denumita in continuare “Grădinița de Manageri”). Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre “Grădinița de Manageri” numai in conditiile permise prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in conformitate cu reglementarile comunitare aplicabile. Scopul colectarii datelor consta in: informarea utilizatorilor / clientilor, furnizarea si prestarea serviciilor, activitati comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica.
  Prin completarea datelor dvs in formularul aflat pe site declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs personale sa fie incluse in baza de date a Grădiniței de manageri, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa poata fi stocate, utilizate si prelucrate de catre “Grădinița de Manageri”, afiliatii si colaboratorii sai, pentru desfasurarea si/sau derularea de catre “Grădinița de Manageri” de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de furnizare si prestare a serviciilor, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata si de statistica. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate de catre “Grădinița de Manageri” afiliatilor sai, precum si altor entitati din tara sau strainatate, cu care “Grădinița de Manageri” se afla in relatii de parteneriat, furnizori de servicii, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare. Informatiile dvs cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate in acest sens de catre autoritatile competente.
  Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.
  Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa the Startup Factory SRL, din alea Petre Buzatov nr. 11A județul Iasi, va puteti exercita urmatoarele drepturi, in conditiile legii:
  • sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • sa interveniti asupra datelor transmise;
  • sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime;
  • sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege;
  Orice date cu caracter personal pe care le transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin Site).

Modificarea Termenilor și Condițiilor

  “Grădinița de Manageri” are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile mentionate in Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de Site.

Limitarea răspunderii

 • “Grădinița de Manageri” și societățile sale afiliate, funcționarii, directorii, angajații, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său.
 • “Grădinița de Manageri” nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună în urma accesării sau utilizării acestui site, sau a descărcării oricărui material, informații, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

  Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.